Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Skomakaren Nils Persson

Sockenskomakaren Nils Persson kom inflyttande från Karlskoga socken till Dalkarlshyttan år 1787. Han uppges vara född 1766 i Karlskoga socken.

Nils rör dock på sig i trakten. Omkring 1800 står han skriven i Älvhyttan, men strax därefter finns han hos bergsman Olof Persson i Yrstatorp. Han gifte sig den 15 april 1804 i Nora kyrka med pigan Margareta Larsdotter (född 1774 i Nora socken) från Dalkarlshyttan. Men redan den 24 september 1803 köpte Nils ett torp för 333 rdr 16 sk riksgälds av bergsmannen Karl Abramsson i Skrekarhyttan. Torpet, som ligger efter vägen till Dalkarlsberg, kom med tiden att kallas Skomakartorp, Skomakar Nils torp eller såsom det ännu kallas: Nils-Perstorp.

Det tycks dock som om skomakeriet snart blev mer av en bisyssla för Nils. Närheten till Dalkarlsbergs gruvfält gjorde nog att arbetet som gruvarbetare kunde ses som ett lockande alternativ med en relativt säker utkomst. Nils och hustrun Margareta arbetade tillsammans som gruvarbetare vid gruvfältets många gruvor. Därför återfinns Nils också i gruvbolagets räkenskaper, vilka avslöjar att familjen köpte de vanliga varorna ur bolagets handel; nämligen råg, malt, salt, tobak, brännvin, ljus, diverse tyger m m. År 1821 kan man även se att Nils hade tillverkat 12 stycken så kallade stokbälten, vilket troligen var en sorts säkerhetsbälten som användes när gruvväggarna slogs rena efter en sprängning. Ibland tjänstgjorde Nils också som hästvindskörare vid gruvorna. Närheten till gruvorna var verkligen påtaglig för Nils då Flintgruvans hjulhus delvis låg på torpets mark.


Skomakar Nils torp på 1822 års enskifteskarta. Torpet har under senare tid flyttats en bit från sin ursprungliga plats.

Under år 1822 fick Nils så stora problem med sin hälsa att han tvingades söka läkarhjälp. Det hjälpte dock inte utan Nils dog vid 56 års ålder den 10 september 1822. Han efterlämnade hustrun och tre barn.

Källor: Kyrkböcker för Nora bergsförsamling 1785–1822. Specialböcker 1815–1822, avräkningsbokskladdar 1815–1822, Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Enskifteshandlingar för Skrikarhyttan 1821–1822, Lantmäteriet i Örebro.

2004-04-18