Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Per Olof AnderssonSkomakaren Per Olof Andersson

Per Olof Andersson föddes den 3 januari 1839 i Venatorpet på Nya Vikers ägor som son till skomakaren Anders Larsson och hans hustru Maja Stina Andersdotter. Fadern dog redan 1850 när Per Olof endast var 11 år gammal. Han fick dock snart en styvfar, Lars Erik Larsson, som också blev skomakare. Med största sannolikhet fick Per Olof, liksom hans tre bröder, alltså lära sig yrket redan i barndomshemmet.

Tillsammans med den äldre brodern Lars Erik Andersson flyttade han år 1857 till det närbelägna Karlsdals bruk. Där blev Lars Erik ganska omgående bruksskomakare och Per Olof blev hans dräng. Den yngre brodern Axel Andersson anslöt sig till bröderna år 1863. När Lars Erik flyttade från Karlsdals bruk år 1867 tog Per Olof över som bruksskomakare och brodern Axel fortsatte som hans dräng fram till år 1875. Samma år, den 1 juni, gifte Per Olof sig med Maria Margaretha Molin (född 1842-02-14 i Lindes socken).

Per Olof och hans nya familj blev dock inte så långvariga vid Karlsdals bruk utan i oktober 1878 flyttade de till en nyligen inköpt bergsmansgård i Bengtstorp (1/8 mantal i nr 2). Per Olof började nu även kalla sig bergsman, men hans egentliga yrke var fortfarande skomakarens. Som sådan fortsatte han också ända fram till 1920-talet.


Per Olof Anderssons gård i Bengtstorp i början av 1920-talet. Per Olof, som här står längst till höger, hade sin skomakarverkstad på övervåningen.

Per Olof avled vid 95 års ålder på sin gård i Bengtstorp den 26 februari 1934. Den ende sonen, Carl Hjalmar Andersson (född 1879-01-15 i Bengtstorp), gick i faderns fotspår och blev skohandlare i Degerfors – år 1909 startade han den ännu verksamma skoaffären »Sko-Hjalmar«.

Källor: Kyrkböcker för Nora bergsförsamling 1828–1860, Karlsdals kapellförsamling 1856–1880, Vikers kapellförsamling 1872–1934. Fotografierna tillhör Marina Sundberg, Huskvarna (Per Olofs sondotters dotter).

2003-12-12