Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Sadelmakaren Peter Edberg

År 1774 flyttade sadelmakaren Peter Persson Edberg från Karlskoga socken och bosatte sig i ett torp på Skrekarhytte ägor. Han var född 1730 i Bjurtjärns socken och gift med Brita Hedberg (född 1726-12-31 i Karlstad). Med ledning av barnens födelseorter kan man se att de tidigare hade bott i Borgviks socken (1756 och 1759) och Bjurtjärns socken (1765). Troligen var det inga större problem för en sadelmakare att få beställningar i Nora bergslag vid denna tid, då allehanda läderarbeten behövdes till bland annat bergshanteringens alla grenar. I regel skulle sadelmakarna annars vara bosatta i städerna.


Salmakarns torp eller Stora Saras torp på 1822 års enskifteskarta. Torpet låg strax öster om Skrekarhyttans bykärna och gick senare också under namnet Fallet.

Hustrun Brita dog den 27 mars 1791 av håll och styng (=lunginflammation), men redan den 6 juli 1792 gifte Peter om sig med bergsmansänkan Kerstin Olsdotter i Bengtstorp (född 1737 i Lindes socken, död 1806-04-18 av lungsot i Bengtstorp). Han flyttade nu till hustruns bergsmansgård i Bengtstorp och blev alltså också bergsman, men han fortsatte givetvis också sitt värv som sadelmakare. Peter dog vid 80 års ålder den 29 april 1810 av ålderdomsbräcklighet. Han var då fördelsman vid bergsmansgården i Bengtstorp. Sonen Niclas Edberg (född 1759 i Borgviks socken) tycks inte ha fortsatt i faderns yrke utan blev torpare i Limbergstorp, varifrån han dock ska ha rymt från sin familj i mitten av 1790-talet.

Källor: Kyrkböcker för Nora bergsförsamling 1775–1810. Enskifteshandlingar för Skrikarhyttan 1821–1822, Lantmäteriet i Örebro.

2004-04-18