Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Skomakaren Sven Nilsson

Sven föddes den 30 juli 1703 i Snöbergshyttan, Karlskoga socken. Fadern var skomakaren Nils Svensson. Troligen fick Sven lära sig skomakareyrket av sin far. Men han kallas ändå "grufdrängen" från Snöbergshyttan när han gifte sig den 27 september 1730 med pigan Margareta Abrahamsdotter (född 1701, död 1736-04-20 i Älvhyttan) från Älvhyttan. Man kan förmoda att han då arbetade som gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält. I och med giftermålet flyttade han till ett torp på Älvhytte ägor.

När hustrun Margareta dör 1736 har Sven titeln skomakare. Alltså verkar det som om hans huvudsakliga syssla nu var skomakeriet. Det hindrar dock inte att han återigen kallas "gruvkarlen" när han gifter om sig den 26 mars 1737 med pigan Margareta Andersdotter (född 1719) från Bengtstorp. Därefter kallas han dock genomgående skräddare och torpare.

Sven dog av bröstsjuka i sitt torp på Älvhytte ägor vid knappa 60 års ålder den 16 juli 1763. Han efterlämnade hustrun Margareta, sex söner och tre döttrar.

Källor: Kyrkböcker för Nora bergsförsamling 1728–1765. Födelsebok för Karlskoga socken 1703. Karlskoga härads dombok 1705-09-25.

2002-07-10