Allt om Viker

Lanthandlarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Lanthandlarna

 

Anders Petter Österbergs handel

Torpägaren Anders Petter Österberg (född 1849-09-29 i Karlskoga socken) kom kom på senhösten 1872 till torpet Snöbergshyttan på Snöbergshults ägor. Han hade nyligen gift sig med den ofärdiga bergsmansdottern Augusta Matilda Israelsdotter. Troligen öppnade han sin handel ganska omgående i anslutning till torpet. Det är svårt att tro i dag, men vid denna tid fanns det en ganska stor befolkning i detta vidsträckta skogsområde. Samma år hade det också byggts en ny järnväg från Dalkarlsberg till Degerfors och kanske trodde Anders Petter på en ökad inflyttning. Handeln verkar dock inte ha varit särdeles lönsam och efter en borttynande verksamhet upphörde också handeln helt omkring 1879. Anders Petter med familj bodde dock kvar i torpet, där Anders Petter avled i influensan den 14 januari 1890.

Källor: Husförhörslängder för Vikers kapellförsamling 1872–1891. Fyrktalslängder för Vikers kapellförsamling 1875–1880, Nora kommuns arkiv.

2001-12-16