Allt om Viker

Lanthandlarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Lanthandlarna

 

Brukshandeln i Skrekarhyttan

När AB Bredsjö bruk år 1900 blev ägare till bergsbruksidkaren Erik Eriksson egendom i Skrekarhyttan hade man sedan flera år bedrivit handelsrörelse i Hjulsjö med filialer i Bredsjö, Björksjön och Grängshyttan. En filial till Bredsjö brukshandel öppnades i Skrekarhyttan på hösten 1904. Handeln inrymdes i den södra flygelbyggnaden till Anders Ersagården. Handelsföreståndare blev Viktor August Eugén Åkergren (född 1855-03-22 i Hjulsjö socken) som tidigare varit föreståndare för filialen i Grängshyttan.

Redan på våren 1906 sålde Bredsjö bruk sin egendom i Skrekarhyttan till Gyttorps Sprängämnes AB. Verksamheten i Skrekarhyttan med tackjärnstillverkningen som huvudsakliga verksamhet gick nu under namnet Skrekarhytte bruk. Brukshandeln i Skrekarhyttan övertogs nu också av de nya ägarna. Handelsföreståndaren Viktor Åkergren flyttade i och med detta tillbaka till Hjulsjö och brukshandeln fick på sommaren 1906 en ny föreståndare i Gustaf Evert Fernblad (född 1852-06-09 i Vika socken, Dalarna). Denne flyttade till Örebro på våren 1913 och handeln fick en ny föreståndare i Robert Hedén (född 1885-09-02 i Vallby församling, Södermanland, död 1960-06-?? i Karlskoga). Han var son till folkskolläraren Johan Samuel Hedén i Skrekarhyttan.

Handeln kallades nu vanligen Gyttorps brukshandel. Enligt de få bevarade räkenskaperna från handeln gick den med 231:08 kronor i vinst år 1914, men med 278:40 kronor i förlust 1915. Robert Hedén hade 1914 en årslön uppgående till 1500 kronor och 1750 kronor år 1915.

Gyttorps Sprängämnes AB blev Nitroglycerin AB år 1915 och i november 1916 sålde detta bolag Skrekarhytte bruk till vad som inom några månader blev Wikers AB. Då hade dock Gyttorps brukshandel redan upphört. Handelsföreståndaren Robert Hedén hade redan i februari 1916 flyttat till Karlskoga, där han från 1922 drev en diversehandel med inriktning mot garn- och trikåvaror.


Brukshandeln i Skrekarhyttan var inrymd i den södra flygelbyggnaden till Anders Ersagården. Ingången till handeln var belägen på byggnadens norrsida. Vykort från omkring 1910.

Källor: Gyttorps brukshandels arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Församlingsböcker för Vikers kapellförsamling 1892–1927. Sveriges Handelskalender 1905.

2003-05-20