Allt om Viker

Lanthandlarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Lanthandlarna

 

Erik Janssons handel i Grindtorp

Erik Jansson (född 1841-09-24 i Karlskoga socken) kom inflyttande tillsammans med sin familj från Tysslinge socken på våren 1873. Han började då arbeta som gruvarbetare vid Vikersgruvorna. Mycket snart blev familjen bosatt i det av gruvbolaget ägda Grindtorpet, som innehöll bostad för två familjer. Erik var nu torpare men fortfarande också gruvarbetare. Vid mitten av 1880-talet började han och hustrun Anna Greta Dahlström (född 1828-03-08 i Karlskoga socken) dock övergå till att bli lanthandlare. Verksamheten blev dock inte långvarig då hustrun avled redan 1892-06-23 och Erik 1895-12-01. Det är inte känt om någon sedan övertog handelsverksamheten vid Grindtorp.

Källor: Husförhörslängder för Vikers kapellförsamling 1872–1891.

2001-12-23