Allt om Viker

Lanthandlarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Lanthandlarna

 

Vikersviks handel

Vikersviks handel startade sin verksamhet onsdagen den 24 oktober 1928. Det var Edvard Sigfrid Säker (född 1898-12-27 i Grythyttans församling, död 1980-11-10 i Karlskoga) som detta år lät uppföra ett kombinerat affärs- och bostadshus i Vikersvik längs landsvägen till Karlskoga. Fastigheten innehöll förutom en affärslokal med kontor och lagerlokal också en bostadsdel med två rum och kök.

Sigfrid Säker flyttade senare till Karlskoga och firman övertogs av Helge Carlsson. Detta skedde troligen omkring 1944. Men handeln verkar nu under en tid ha haft olika föreståndare. Harry Wikström omtalas som föreståndare 1948–1949 och G.H. Wiman under åren 1950–1951. Under samma tid ska dock Helge Carlsson fortfarande ha varit ägare till handeln. År 1949 ombyggdes fastigheten delvis.

I början av 1950-talet (före 1953) är det dock en Lennart Gunnarsson som äger denna speceri- och diversehandel i Vikersvik. Men redan i oktober 1956 överlät denne Lennart handeln till Ernst Carlsson (född 1908-04-10 i Västervik, död 1995-04-12 i Älvhyttan). Vikersviks handel var åtminstone under 1960-talet ansluten till ICA, och troligen hade den varit det redan tidigare.

Ernst drev sedan handeln tillsammans med hustrun Ingrid fram till början av 1967 då handeln nedlades. Ernst och Ingrid flyttade då till Dalkarlsberg där de blev föreståndare för Dalkarlsbergs handel.

Vikersviks handel hade ett bra läge längs landsvägen till Karlskoga. Flygfoto från ca 1940.
 
Vikersviks handel på 1930-talet. Foto: okänd.

Källor: Arkiv från Vikersviks handel, Örebro läns köpmannaförbund, ArkivCentrum Örebro län. Nora stads- och bergslags tidning 1928-10-22. Sveriges handelskalender 1938, 1944, 1950. Örebro läns kalender 1933–34, 1942. Telefon-Katalog över Nora med växelstationer 1953. Sveriges bebyggelse, Svensk statistisk-topografisk uppslagsbok, Örebro län del III (Uddevalla 1961).

2004-08-05