Allt om Viker

Övriga näringar

 

Allt om Viker / Näringarna / Övriga näringar

 

NBJ:s ångsåg i Vikersvik

För att nedbringa transportkostnaderna lät Nora bergslags järnvägsaktiebolag flytta sin ångsåg från Kortfors till Vikersviks station under våren 1918. I april samma år påbörjades sågningen vid den nya platsen. NBJ hade köpt in en mängd timmer i hela Nora bergslag. Behovet av järnvägssyllar var stort och redan i mars 1919 började man arbeta i dubbla skift vid sågen. Timret fraktades framför allt på järnväg till Vikersvik.


NBJ:s så kallade slipersfaktori i Vikersvik på 1920-talet.

Den troligtvis första allvarliga olyckan vid sågen inträffade måndagen den 27 januari 1919 då sågaren Göthlin från Ås träffades av en nedfallande timmerstock så att ena benet avbröts. Han infördes till Nora sjukhus för vård.

Sågen lades ner i början av 1940-talet.

NBJ:s ångsåg i Vikersvik
Arbetare vid NBJ:s ångsåg i Vikersvik 1924. Fr.v.: Johan Eriksson, Per Halldén, Pontus Persson, Hjalmar Andersson, Yngve Halldén, Bernhard Erlandsson, Hjalmar Österberg, Per Erik Wahlsten, Julius Dahlin, Karl Persson, Bror Svensson, Gustav Dahlin och Gustav Israelsson.


Arbetsstyrkan vid NBJ:s ångsåg i Vikersvik vid mitten av 1920-talet. Om du tror att identifieringen är felaktig eller om du har mer information om personerna på bilden så är du mycket välkommen att mejla till mig. Klicka på personerna på bilden så får du upp en större bild.
Bakre raden från vänster: Valfrid (Valle) Israelsson, sågföreståndaren Jan Erik Spiik (1867-01-01, död 1953-09-03 i Nora), Gerhard Dahlin (född 1897-09-24, död 1973-10-05 i Nora), Karl (Kalle) Lundström i Vena (född 1887-05-22, död 1926-04-20 i Viker), Julius Dahlin i Kröket (född 1874-05-09, död 1960-03-03 på Vikers ålderdomshem), Gunnar Dahlin (född 1905-04-08, död 1984-11-04 i Örebro), Karl Persson i Tandaberg (född 1882-12-23, död 1964-08-29 i Vikersvik), Bernhard Erlandsson i Nya Viker (född 1889-06-23, död 1949-01-07 i Vikersvik), Viktor Israelsson i Björklund (född 1885-02-20, död 1961-05-19 i Björklund), Bertil Ekdahl vid Mogruvan, Gustaf Israelsson i Kröket (född 1893-03-14, död 1981-01-29 i Kröket), Hjalmar Andersson i Älvhyttan.
Främre raden från vänster:
Pontus Persson i Råskog (född 1894-01-12, död 1957-10-27 i Viker), Gottfrid Fernström (född 1893-04-16, död 1982-12-06 i Nora), Uno Olsson i Knapptorp, Gustav Dahlin (född 1901-10-26, död 1990-02-05 i Nora), Filip Larsson i Vena (född 1894-01-25, död 1976-06-22 i Ängstomta, Viker), maskinist Hjalmar Österberg i Vikersvik (född 1897-05-27, död 1984-03-23 i Vikersvik), Lars Erik Alstrin i Älvhyttan (född 1865-04-07, död 1931-08-04 i Älvhyttan).

NBJ:s ångsåg i Vikersvik
Arbetare vid NBJ:s ångsåg i Vikersvik vid mitten av 1920-talet.

NBJ:s ångsåg i Vikersvik
Arbetare vid NBJ:s ångsåg i Vikersvik vid mitten av 1920-talet.
På trappan sitter Karl Persson i Tandaberg och Julius Dahlin i Kröket.

Källor: Nerikes-Tidningen 1918-04-13, 1919-01-29, 1919-03-26. Örebro läns kalender 1920, 1933/1934, 1942. Elis Hildebrand (1926): Nora bergslags järnvägsaktiebolags järnvägar 1856–1876–1926, s 82.

2004-02-14