Allt om Viker

Övriga näringar

 

Allt om Viker / Näringarna / Övriga näringar

 

Snöbergshults såg

Järnhandlaren J. Fredrik Holmberg i Karlskoga lät uppföra en såg vid Snöbergshult under sommaren 1916. När årets sågning avslutats i oktober hade man försågat 14.000 timmer. Det är okänt hur länge denna såg var verksam i Snöbergshult.

Källor: Nerikes-Tidningen 1916-10-13.

2001-04-11