Allt om Viker

Övriga näringar

 

Allt om Viker / Näringarna / Övriga näringar

 

AB Wikersdals mekaniska verkstad

Detta aktiebolag bildades 1876. Bolagsordningen fastställdes av Kungl. M:t den 12 maj samma år efter en ansökan av bland andra trafikchefen Johan Næssén i Dalkarlsberg, gruvförvaltaren C.G. Söderström i Vikersvik och bergsbruksidkaren Erik Eriksson i Skrekarhyttan. Ändamålet med bolaget angavs vara att anlägga ett gjuteri och mekanisk verkstad i Viker. Man skulle där tillverka gjutgods, redskap och maskiner. Nu verkar det dock som om detta bolag fick stanna på papperet, troligen på grund av bristande aktiekapital. Bolaget fanns dock kvar ännu den 20 juni 1876, då man hade styrelsesammanträde hos Erik Eriksson i Skrekarhyttan. Någon verkstad kom dock aldrig till stånd.

Källor: Nerikes Allehanda 1876-05-30. Johan Johanssons dagboksanteckningar I, s 171 (Nora 1957).

2001-04-17