Allt om Viker

Smedjorna

 

Allt om Viker / Näringarna / Smedjorna

 

Svensboda hammare

Det okänt när hammaren byggdes vid Svensboda (senare benämnt Hovmanstorp), men det är troligt att den uppfördes omkring 1600 av lagläsaren Erik Andersson vid det av honom nyupptagna torpet Svensboda.

År 1637 sägs det att den gamla hammarsmedjan i Svensboda blivit förstörd av vådeld under lagläsaren Erik Anderssons tid, dvs före omkring 1627. Detta kan i själva verket ha ägt rum redan omkring 1615, då en masugn byggdes i Svensboda.

År 1637 ansökte hans son Lars Eriksson i Hovmanstorp om tillstånd att återuppföra hammarsmedjan för att användas till att smida ut det egna tackjärnet. Trumman var då ännu kvarstående från den nedbrunna hammaren. Någon ny hammare blev dock aldrig byggd. Istället byggdes vid samma tid en ny masugn vid dammen.


Dammen vid Svensboda/Hovmanstorp. Foto: Håkan Henriksson (1992-08-16).

Källor: Johan Johansson: Om Noraskog II, s 346, 403 (1881–1882).

2004-03-26