Allt om Viker

 

Allt om Viker / Bygden / Dalkarlshyttan / Torp

 

Gruvarbetarbostaden Kurbo i Dalkarlsberg sommaren 1966.
Gruvarbetarbostaden Kurbo i Dalkarlsberg sommaren 1966.

Kurbo

Arbetarbostaden Kurbo uppfördes 1895/96 av gruvarbetaren Erik Andersson Kurin (1835–1915). Han hade dessförinnan bott med sin familj i flerfamiljsbostaden Kittelbacken i Dalkarlsberg. Familjen bestod då av hustrun Johanna Israelsdotter (1838–1900) och barnen Helena Konstantia (1872–1951), Oskar Vilhelm (1877–?), Karl Johan (1879–1962) och Erik (1882–1931). Sonen Oskar Kurin emigrerade till USA 1905.

Gruvarbetare vid Flintgruvan i Dalkarlsberg år 1898.
Gruvarbetare vid Flintgruvan i Dalkarlsberg år 1898.
Bakre raden: August Säker och Erik Kurin.
Främre raden: Karl Kurin och Erik Eriksson.

Huset kallas i 1896 års mantalslängd »Nybygget«, men redan året därpå har det fått namnet »Kurbo« efter sin byggherre.

Enligt 1941 års bostadssyn är det tre meter höga huset uppfört av timmer som utvändigt är brädfodrat och under tak av tvåkupigt tegel. I köket fanns då en bakugn och en järnspis. Väggarna var brädklädda och oljemålade och taket var av papp. Det enda rummet hade tapeter och papptak. Värmekällan i rummet bestod av en järnkakelugn. En inklädd förstuga fanns på kortsidan med ingång i köket. En vedbod och avträde av stolpar och bräder under tak av spån fanns strax intill.

Senare har förstugan flyttats till långsidan vilket kan ses på fotografiet ovan. Huset används ännu 2009 som åretruntbostad.

Ritning av bostaden Kurbo efter 1941 års bostadssyn i Dalkarlsberg.

Källor: Dalkarlsbergs AB:s arkiv, mantalslängder 1895–1905; Stribergs grufve AB:s arkiv, bostadssyn 1941, ArkivCentrum Örebro län.

2009-03-24