Allt om Viker

 

Allt om Viker / Bygden / Dalkarlshyttan / Torp

 

Gruvarbetarbostaden Nyckelhagen i Dalkarlsberg 1951.
Gruvarbetarbostaden Nyckelhagen i Dalkarlsberg på 1940-talet.

Nyckelhagen

Arbetarbostaden Nyckelhagen uppfördes 1893 av gruvarbetaren Frans Adolf Karlsson (1844–1924) efter en överenskommelse med Dalkarlsbergs AB såsom jordägare. Avtalet innebar bland annat att Frans skulle betala 10 kr i årligt jordarrende och att jorden skulle återgå till gruvbolaget vid makarnas död. Han tillförsäkrades också bete för en ko så länge han innehade lägenheten.

Frans hade tidigare bott med sin familj i torpet Lustigkrog. Familjen bestod 1893 av hustrun Karolina Emerentia Dahlin (1853–1933) och hennes utomäktenskapliga dotter Hilma Karolina Dahlin (1875–1958) samt den gemensamma dottern Edit Emerentia Fransson (1893–1895). Senare tillkom barnen Edit Maria Fransson (1895–1951), Frans Gunnar Fransson (1899–1977) och Ella Maria Fransson (1899–1962).

Efter änkan Karolinas död såldes huset 1934 till skogsarbetaren Josef Valdemar Karlsson (1900–1992).

Den tidigare träfodrade byggnaden fick eternitbeklädnad omkring 1960.

Nyckelhagen vintern 1965/66.
Nyckelhagen vintern 1965/66.

Källor: Dalkarlsbergs AB:s arkiv, avtal om Nyckelhagen 1894-06-14, mantalslängder 1893–1905; ArkivCentrum Örebro län. Svenska Villor : Västra Västmanland (Falköping 1952).

2009-03-29