December 2005
Det vackra vintermotivet från Skrekarhyttan är en vykortsbild tagen omkring 1901 och utgiven av AB Bergslagens Pappershandel, Nora. I bildens mitt ser vi till vänster om bygatan Fredrik Annersagården (riven på 1920-talet) och på andra sidan gatan Mejerigården. På andra sidan bäcken ser vi från höger den ljusa Gustaf Jansagården och på andra sidan gatan Knutagården, samt till vänster om denna Skrekarhyttans handel.

Allt om Viker