Maj 2005
Bilden visar den utflyttade bergsmansgården Kröket i Gamla Viker. Kröket tjänstgjorde fram till 1886 som gruvfogdebostad under trettio års tid åt gruvfogden Lars Dahlin (1832–1901) vid Vikersgruvorna. Gården innehades sedan av Israel Andersson (1844–1931) och hustrun Matilda Jansdotter (1853–1930). Därefter övertogs gården av sonen Gustaf Israelsson (1893–1981).
Vårbilden är troligen tagen på 1910-talet. Tyvärr är fotografen okänd.

Allt om Viker