Oktober 2005
Interiörbild från den s.k. Herrgården i Dalkarlsberg. Mannen som sitter i fåtöljen är disponenten Gustaf Bratt (1826–1906). Huset var ursprungligen byggt som bostad åt trafikchefen för Wikern-Möckelns Jernvägsaktiebolag, men övertogs 1887 av Dalkarlsbergs AB och blev disponentbostad och därmed Gustaf Bratts bostad fram till 1894. Fotografiet är troligen taget i början av 1890-talet, men fotografen är tyvärr okänd.

Allt om Viker