Augusti 2006
Denna kraftfulla arbetsbild från Etage 4 på 365 meters djup vid Centralschaktet i Dalkarlsberg är tagen till Göteborgs jubileumsutställning 1923. Det är gruvarbetaren Evert Öberg (1903–1986) som ses skjuta en malmvagn in i hissen. I bakgrunden ser man Gustaf L. Andersson (1898–1987) sitta på luftloket. Foto: K.G.F. Norberg, Nora (Evert Öbergs samling, Vikers hembygdsförening).

Allt om Viker