Februari 2006
Flygfotot över Bengtstorp är troligen taget ca 1950. Vykortet är utgivet av AB Flygtrafik, Dals Långed.

Allt om Viker