Maj 2006
Flygfotot över Vikersbyarnas skola är troligen taget omkring 1950. Skolan uppfördes på denna plats 1930-1931. Den rymde två lärosalar, en gymnastiksal, en slöjdsal och en barnbespisningslokal. Huset till höger är lärarbostaden som innehöll två lägenheter. Skolan stängdes på hösten 1981. Vykortet är utgivet av AB Stockholms Aero.

Allt om Viker