Mars 2007
Vykortsvy visande Vikers kyrka, Skrekarhyttans skola och sockenstugan. Vykortet är utgivet omkring 1908 av handlanden Anders Andersson i Skrekarhyttan. Fotograf är utgivarens broder L. W. Andersson, Järle.

Allt om Viker