Juli 2008
Vistrandstorp i Dalkarlsberg har fått sitt namn efter torpets anläggare, gruvarbetaren Anders Andersson Vistrand (1775–1820). Efter hans änka flyttade år 1823 gruvfogden Erik Dahlin (1799–1870) med familj in i torpet. Torpet ombyggdes från grunden 1825 varefter det bestod av ett rum och kök, där köket hade en bakugn och stugan hade en dubbel järnkakelugn. 1843 utökades torpet med ett rum som också fick en järnkakelugn. Efter gruvfogden/gruvstigaren Erik Dahlin bodde gruvfogden Anders Andersson (1835–1881) med familj i Vistrandstorp. Änkan med barnen (som tog sig namnet Ekblad) bodde kvar i torpet och det togs sedan också över av sonen Johan Henning Ekblad (1859–1931). 1905 flyttade så gruvarbetaren Johan August Bergström (1862–1944) med familj in i Vistrandstorp och det har därefter haft ett flertal olika hyresgäster. På senare tid har det dock använts som sommarstuga. Denna målning av torpet sett från Östra Småskolan i Dalkarlsberg är utförd 1898 av småskollärarinnan Jenny Augusta Malmström (1868–1953). Hon var småskollärarinna i Dalkarlsberg 1890–1928.

Allt om Viker