Maj 2008
Det nya stationshuset i Vikersvik uppfördes 1946–1947. Detta fotografi är taget 1951, troligen av Gustaf Nykvist.

Allt om Viker