November 2008
Skrekarhyttans skola uppfördes på 1850-talet och användes till sitt ursprungliga ändamål i drygt 100 år. Noraskogs kommun överlät byggnaden till Vikers församling 1959 och den har sedan dess använts som församlingshem. Ovanstående foto är troligen taget på 1890-talet. Fotografen är tyvärr okänd.

Allt om Viker