April 2009
Bergsmansgården vid Övre Hovmanstorp våren 1966. Gården, med anor från 1600-talets början, flyttades till Dalkarlshyttan i början av 1990-talet. Fotografiet togs i samband med hembygdskursen i Dalkarlsberg 1965–1966. Kursen leddes av Gustaf Karlsson som möjligen också är fotograf.

Allt om Viker