Juni 2009
Vykortsvy visande Skrekarhyttans by sett från söder. Vykortet är utgivet omkring 1908 av handlanden Anders Andersson i Skrekarhyttan. Fotograf är utgivarens broder L. W. Andersson, Järle.

Allt om Viker