Maj 2009
Under åren 1902–1903 förlängdes den äldre kanalen (från 1810) i Dalkarlsberg med 540 meter för att avleda vattnet från att tränga in i gruvorna. Kanalen avslutades med en 65 meter lång träränna som mynnade ut nedströms gruvfältet.
Fotografiet togs i samband med hembygdskursen i Dalkarlsberg 1965–1966. Kursen leddes av Gustaf Karlsson som möjligen också är fotograf.

Allt om Viker