Allt om Viker

Befolkningsutvecklingen i Viker

 

Allt om Viker / Människorna i Viker

 

1800-talets befolkningsökning kulminerade för Vikers del under 1870- och 1880-talen med år 1876 som topp med 2894 personer. Sedan följde en mycket lång nedgångsperiod som, med undantag för 2:a världskrigets högkonjunktur, inte hejdades förrän på 1980-talet då kurvan stabiliserades strax under 500 personer och därefter har även en viss vändning uppåt kunnat skönjas.

Utflyttningen har alltså varit omfattande under den senaste hundraårsperioden. Omkring 600 personer sökte lyckan utomlands, medan det stora flertalet av de utflyttade vikersborna kom till andra orter i Sverige. I många fall betyder det Nora, Karlskoga och Örebro, men även Stockholm, Göteborg och Gällivare har lockat under olika tidsperioder.

2001-12-23