Allt om Viker

 

Allt om Viker / Människorna

Under 1860-talet började de så kallade visitkortsfotografierna bli mycket populära, givetvis först bland de mer välbeställda men mycket snart även bland de flesta andra. Dessa fotografier gav man sedan bort till släkt och vänner som sedan satte in dem i vackra album. Intresset för dessa visitkortsbilder avtog under 1900-talets första decennier, men då hade redan mängder av fotografier tagits.

Här kommer en del av dessa tusentals bilder som tagits på vikersbor att kunna beskådas. Men tyvärr är en stor del av fotografierna idag oidentifierade. Här kan du hjälpa till genom att mejla in namn på de personer du känner igen ! Du kan även hjälpa till genom att skicka in fler fotografier, både på identifierade och oidentifierade personer. Mejla till Allt om Viker

Identifierade
Oidentifierade
Galleri 4
Galleri 4

2009-03-19