Allt om Viker

Vikersborna

 

Allt om Viker / Människorna / Vikersborna

 

Lars Nordmark Persson

född 1777-03-21 i Nordmark, Nordmarks socken
död 1846-03-09 i Örebro
gift med Anna Olsdotter (1779–1809)

Lars Nordmark var bergslagsgruvfogde eller övergruvfogde vid Dalkarlsbergs gruvfält 1808–1813.

Lars var son till gruvbrytaren Peter Normark vid Nordmark i Värmland. År 1798 blev han bokhållare vid Stadra Bruk i Nora bergslag. Där stannade han med vissa avbrott (en kort tid var han t ex inspektor vid Tjällmo gruvor i Östergötland) fram till början av 1808 då han sökte och fick tjänsten som övergruvfogde vid Dalkarlsberg. Lars lyckades snabbt få den tidigare blygsamma kontanta lönen höjd till 1000 riksdaler riksgälds.

Under hans korta tid vid Dalkarlsberget genomfördes två stora förändringar. Under åren 1808–1810 byggdes en ny storslagen konstanläggning som inkluderade byggandet av en drygt 900 meter lång kanal. År 1810 fick övergruvfogden ansvar att anställa samtliga gruvarbetare vid gruvfältet och att avlöna gruvarbetarna, vilket gjordes med s k viktbeting. Samtidigt övergick man också till tvåmansborrning.

Vid sidan av bergslagsgruvfogdetjänsten hann Lars även med att arrendera Bergsängs gård i Nora bergslag och han förekommer även som en driven fastighetshandlare. Trots att han fått lönen förhöjd klagade han ofta över att den var allt för låg. Större delen av gruvdelägarna ansåg dock att hans lön var tillräcklig, speciellt om man lade till hans inkomster från handeln och krogen vid gruvfältet. Därför avsade sig Lars sin tjänst på våren 1813 och avflyttade till det av honom tidigare inköpta Yrstatorp, beläget strax söder om Dalkarlsberg. Vid Yrstatorp fanns även ett brännvinsbränneri som troligen gav honom betydande inkomster.

År 1818 lyckades han sälja Yrstatorp till Dalkarlsbergs gruvor för hela 29.500 riksdaler riksgälds, vilket säkerligen var ett överpris. Efter denna försäljning flyttade han till Örebro där han blev handelsman och ägare till gård nummer 9 vid Stortorget.

2005-11-20