Allt om Viker

Vikersborna

 

Allt om Viker / Människorna / Vikersborna

 

Olof Olsson

född 1814-11-16 på Karlsdals bruk, Karlsdals kapellförsamling
död 1850-06-12 av slag i Dalkarlshyttan

Olof Olsson var övergruvfogde vid Dalkarlsbergs gruvfält under åren 1848-1850.

Olof var son till brukspatron Lars Olsson på Karlsdals bruk. Denne fick dock efter konkurs lämna bruket när Olof var tio år gammal.

Olof gick åren 1838–1839 vid Bergsskolan i Filipstad. Under år 1839 var han elev hos professor Jonas Bagge i Falun. Därefter förvaltade han under några år Kungskogs hytta och Borgviks bruk i Värmland.

År 1844 blev han utsedd till konstmästare i Värmland. Denna tjänst innehade han sedan fram till han år 1848 utsågs till ny övergruvfogde eller gruvförvaltare vid Dalkarlsberg. Hans kontanta lön blev då 3.000 riksdaler riksgälds.

Olofs tid vid Dalkarlsberg blev dock inte långvarig. Han avled hastigt av slag under sommaren 1850, varefter hans bokhållare Carl Ericsson fick rycka in som tillförordnad förvaltare tills man på höstens bolagsstämma kunde utse en ny övergruvfogde.

2005-10-30