Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Ungdomscirkeln 58 Kamraterna av NTO

Denna ungdomscirkel bildades 1945 med folkskolläraren Åke Körberg vid Vikersbyarnas skola som ledare. Cirkeln höll till en början på med modellbyggen. Mötena hölls också i skolan, men verksamheten upphörde redan 1950.

Ungdomscirkeln tillhörde NTO-logen 2833 Kamratkedjan.

Källor: Örebro läns NTO-distrikts programböcker, ArkivCentrum Örebro län. Örebro-Kuriren 1946-01-09.

2004-07-01