Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
NTO-logen 2833 Kamratkedjan

Logen Kamratkedjan bildades 1937. Redan det första året lyckades man värva 23 medlemmar. De flesta medlemmarna bodde i Bengtstorp, Knapptorp och Vikersvik. Logedeputerade de första åren var Nils Rutgersson, Signe Hedén och Henry Erlandsson. Mötena hölls vanligen i Bengtstorps skola, men senare också i Skrekarhyttans skola.

Logen gjorde många försök att engagera barn och ungdom i nykterhetsarbetet. Ett led i detta var bildandet av Ungdomstemplet 851 Kamratkedjan av NTO (1942) och Ungdomscirkeln 58 Kamraterna av NTO (1945). En kortlivad utpost bildades också 1945 i Västgöthyttefors. Logen ägde också ett eget bibliotek som 1945 omfattade 300 band.

År 1946 bestod styrelsen av följande personer: Kalle Lindén (ordförande), Valter Åhnberg (vice ordförande), Erik Sixtensson (sekreterare), Åke Körberg (vice sekreterare), Lars Sixtensson (kassör), Holger Åhnberg (studieledare), Viola Sixtensson (ungdomsledare), Ingeborg Lindén (juniorledare), Åke Israelsson (scoutledare) och Vendel Pettersson (rådgivare).

Det högsta medlemsantalet hade man i slutet av 1946: 53 st. Men intresset för logen avtog sedan ganska snart och den upplöstes 1965.

Källor: Örebro-Kuriren 1946-01-09. Örebro läns NTO-distrikts programböcker, ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet.

2004-07-01