Allt om Viker

Religiösa organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Religiösa

  Skrekarhyttans ungdomsförening

Denna baptistiska ungdomsförening bildades den 15 december 1911. Den tillhörde Nora baptistförsamling, vilken församling under en tid haft en utpost i Skrekarhyttan. Redan vid starten ingick 27 personer som medlemmar. Den första styrelsen bestod av följande personer: ordförande Gustaf Karlsson (pastor i Nora baptistförsamling), vice ordförande K. Abrahamsson, sekreterare R. Berndt, vice sekreterare Elma Eriksson och kassör Nanny Eriksson. Två medlemmar i föreningen (O. Thuring och E.J. Johansson) inköpte samtidigt en tomt med ett nybyggt boningshus i Skrekarhyttan. Man anlitade sedan byggmästare C.J. Andersson i Örebro för byggandet av kapellet och ganska snart satte man igång med bygget. Det s.k. Elimkapellet kunde invigas redan söndagen den 15 september 1912. Invigningspredikan hölls av pastor John Ongman från Örebro.
 

Elimkapellet i Skrekarhyttan invigdes söndagen den 15 september 1912. Sannolikt togs detta fotografi året därpå. Endast ett fåtal av personerna på fotot är identifierade. Känner du igen fler personer så är du mycket välkommen att mejla till mig. Klicka på personerna på bilden så får du upp en större bild.
Bakre raden från vänster: nr 6 Julia Dahlin (f 1896-08-17, död 1920-09-12 i Evanston, USA), nr 10 Teresia Dahlin (född 1884-03-22, död 1969-12-15 i Nora).
Nedre raden, sittande från vänster: nr 8 Nanny Eriksson (?) (född 1894-04-18).

Verksamheten i Skrekarhyttan fortsatte under 1910-talet. Ännu 1918 hade man ett 40-tal medlemmar, men i början av 1920-talet upplöstes föreningen. En ny baptistisk ungdomsförening i Skrekarhyttan bildades 1923.

Källor: Närkes-Bladet 1912-01-02. Nerikes Allehanda 1911-12-22. Nerikes-Tidningen 1912-09-16, 1915-01-27, 1918-01-31. Närkes baptistdistrikts arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2004-02-08