Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Skomakaren Anders Larsson

Anders Larsson föddes den 6 juni 1800 i Älvhyttan som son till bergsmannen Lars Olsson och hans första hustru Catharina Larsdotter. Fadern kom dock på obestånd under 1810-talet och blev istället torpare i Älvhyttan. Han dog dock redan 1819 och hans andra hustru Brita Christoffersdotter gifte 1821 om sig med torparen, snickaren och muraren Erik Larsson i Vikersbäcken. Anders följde med till Vikersbäcken, men under 1820-talet blev han dock sin egen som sockenskomakare bosatt på Älvhyttans ägor.

Han gifte sig den 30 oktober 1831 med Maja Stina Andersdotter (född 1811-02-11, död 1900-12-04). De första åren var de bosatta i ett torp på Älvhyttans ägor, men 1835 flyttade de till Venatorpet på Nya Vikers ägor. Anders blev nu också torpägare, men givetvis fortsatte han sitt värv som sockenskomakare.

Anders och Maja Stina fick tillsammans fyra söner och en dotter. Två av sönerna, Per Olof Andersson (född 1839-01-03) och Johan Viktor Andersson född 1841-11-01), blev också skomakare i Viker.

Som skomakare fick Anders även utföra andra läderarbeten. I skolläraren Lars Janssons dagböcker kan man läsa att Anders Larsson den 7 november 1848 lagade inte bara skor utan också seldon hos häradsdomaren Anders Hindersson i Älvhyttan.

Anders avled dock av en bröstsjukdom redan vid 50 års ålder den 10 oktober 1850. Hustrun gifte om sig den 11 december 1852 med arbetskarlen Lars Erik Larsson i Nya Viker. Denne Lars Erik flyttade till Venatorpet och tog även över värvet som skomakare.

Källor: Kyrkböcker för Nora bergsförsamling 1800–1871. Erik Samuel Lundh, "Linbråtning och kolning vanliga höstarbeten förr. Några utdrag ur en originell skollärares anteckningar på 1840-talet." Nerikes-Tidningen 1941-09-19.

2003-12-12