Allt om Viker

Idrottsorganisationer

 

Allt om Viker / Föreningarna / Idrotts

 

Vikers skyttegille

Vikers skyttegille bildades i början av april 1893 på intitiativ av gruvingenjören G. Georg Bratt i Dalkarlsberg, vilken också var dess ordförande under många år. Då verksamheten var knuten till Dalkarlsberg kallades den stundtals också Dalkarlsbergs skyttegille. Enligt ordföranden syftade gillets verksamhet till att vara ett ädelt nöje för ungdomen, men också vara till gagn för fosterlandet i farans stund. Föreningens styrelse bestod i början främst av gruvarbetare vid Dalkarlsberg. 1904 var till exempel gruvfogden Axel Gezelius ordförande, gruvarbetaren Henning Johansson var vice ordförande, gruvarbetaren Gustaf Öberg var sekreterare och gruvarbetaren Karl Törnqvist var kassör. Vid denna tid var det annars mer vanligt att skytteföreningarna och deras styrelser bestod av tjänstemän och självägande bönder. Dalkarlsbergs AB gav mindre årliga bidrag till föreningen. Medlemsantalet pendlade vid denna tid mellan 35 och 50.

1913 hade föreningen 22 medlemmar. Styrelsen bestod då av Arvid Nykvist (ordförande), Edvin Pettersson (vice ordförande), Arthur Ekblad (sekreterare), Gottfrid Fernström (vice sekreterare), Erik Öberg (kassör), Gustaf Lindkvist (skjutchef), Axel Vind (instruktör) samt suppleanterna Ivar Törnkvist och Sven Persson. Fridolf Löfgren och Samuel Olsson var revisorer med Gustaf Karlsson som ersättare.

Senare tillkom medlemmar från övriga delar av Vikers socken. Vid 1920-talets mitt var till exempel Johan Eriksson i Skrekarhyttan ordförande och Samuel Ekdahl i Vikersvik var sekreterare. Då hade man ett drygt 50-tal medlemmar i hela socknen.

Vikers skyttegille hade 25 medlemmar 1980. Föreningen är fortfarande verksam och är därmed den äldsta ännu existerande föreningen i Viker.

Medlemmar ur Vikers skyttegille uppställda vid den första skjutbanan vid nuvarande Gördammen i Dalkarlsberg någon gång omkring sekelskiftet 1900. Endast ett fåtal av personerna på fotot är identifierade. Känner du igen fler personer eller har kompletterande uppgifter så är du mycket välkommen att mejla till mig. Klicka på personerna på bilden så får du upp en större bild.
Främre från vänster: gruvingenjör Gustaf Georg Bratt (född 1856-07-04, död 1934-08-23 i Nora), skogvaktare Erik Tydén (född 1858-12-29, död 1946-04-20 i Vikersdal), Karl Öberg (född 1875-06-14, död 1951-03-20 på Karlskoga lasarett), ?, Karl Andersson, ?, Henning Törnqvist (född 1879-07-30, död 1947-09-05 i Dalkarlsberg), ?.
Mellersta raden från vänster: ?, Erik Öberg (född 1881-04-10, död 1933-04-05 på Garphytte sanatorium), Oscar Öberg (född 1874-09-16, död 1908-02-26 i Dalkarlsberg), ?, Manne Eriksson, ?, ?.
Bakre raden från vänster: ?, ?, ?, ?.

Källor: Nerikes Allehanda 1893-04-05, 1894-04-04, 1895-03-27, 1899-05-10, 1912-10-14. Karlskoga Tidning 1897-06-15. Nerikes-Tidningen 1905-04-26, 1907-05-01, 1909-05-29, 1911-04-04, 1913-04-15, 1914-05-12, 1914-06-30, 1914-08-18, 1915-05-22, 1915-06-19, 1915-08-19, 1915-09-22, 1915-09-28, 1915-10-05, 1916-11-22, 1923-03-14, 1924-04-24, 1925-02-25. Örebro läns kalender 1905. Folkrörelsearkivets arkivinventering i Nora 1980.

2004-07-04