Allt om Viker

Föreningarna i Viker

 

Allt om Viker

Religiösa

Nykterhets

Fackliga

Politiska

Idrotts

Humanitära &
sociala

Kulturella

Ekonomiska

Övriga

Föreningslivet i Viker har varit mycket aktivt och hittills har 115 olika föreningar hittats som verkar eller har verkat där. Liksom i övriga Sverige har de flesta föreningarna varit religiösa eller nykterhetsivrande. Många av föreningarna har dock varit kortvariga. De äldsta ännu existerande föreningarna torde vara Vikers skyttegille som bildades redan 1893 och Vikers socialdemokratiska förening som bildades 1924.