Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna

Religiösa

Nykterhets

Fackliga

Politiska

Idrotts

Humanitära &
sociala

Kulturella

Ekonomiska

Övriga

Frilufts- och naturvårdsorganisationer
Jaktklubben Elan (1944–)
Nora-Vikers fruktodlareförening (1928–?)
Vikerns fiskevårdsområdesförening (1964–)
Vikers biodlareförening (1917–?)
Vikers jaktskytteförening (c1949–?)
Älvlångens fiskevårdsförening (?–1999–?)

Försvars- och fredsorganisationer
Nora frivilliga skarpskytteförening, Dalkarlsbergs korpralskap (1863–?)
Vikers kvinnliga landstormsförening (?–1915–?)

Studieorganisationer
IOGT-logen Bergfasts diskussionsklubb, Dalkarlsberg (1890–?)
IOGT-logen Bergfasts studiecirkel, Dalkarlsberg (1913–1930)
IOGT-logen Vikersblommans studiecirkel, Vikersvik (1923–1939)
Studiecirkeln Hembygdskunskap, Dalkarlsberg (1964–?)
Vikers Esperantoklubb (?–1931–1932–?)

Ungdomsorganisationer
Vikers JUF-avdelning (1940–c1949)
Vikers Vi Unga (1963–1972–?)

Vägsamfällighetsföreningar
Vena vägsamfällighetsförening (?–)
Västgöthyttan-Bäcketorps vägsamfällighetsförening (?–)
Älvhyttan-Dalkarlsberg samfällighetsförening (?–)
Älvhyttan-Ö. Älvhyttan vägsamfällighetsförening (?–)

Övriga organisationer
Dalkarlsbergs nötkreatursförsäkringsförening (1888–1938–?)
Dalkarlsbergs schackklubb (?–1950–?)
Dalkarlsbergs svinförsäkringsförening (1893–?)
Folkkampanjen mot atomkraft i Nora, Nej-kommittén i Viker (1979–1980)
Vikers företagsförening (2005–)

Vikers hushållningsgille (1925–1968)
Vikers nötkreatursförsäkringsförening (?–1896–1928–?)
Vikersbyarnas företagarförening (1998–?)
Vikersbygdens byaråd (2001–)