Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Övriga

 

Folkkampanjen mot atomkraft i Nora, Nej-kommittén i Viker

Folkkampanjen mot atomkraft i Nora bildades i juli 1979. I föreningens styrelse ingick representanter från Nora-Linde Miljögrupp, Framtiden i Våra Händer, SAFE, LS, KDS, Centern och VPK. Medlemstillströmningen var stor i hela Nora kommun. I september beslutade man att sex Nej-kommittéer skulle bildades inom kommunen. En av dessa var Nej-kommittén i Viker. I oktober var kommittéerna bildade och Anita Eriksson var kontaktperson för den i Viker. I slutet av 1979 hade den 31 medlemmar. I hela Nora kommun fanns då drygt 280 medlemmar.

Nej-kommittén i Viker tycks dock ha varit en av de mer aktiva. I december 1979 hade man fem studiecirklar igång på Nej-boken. Givetvis delades också flygblad ut i bygden. En av de mest framträdande medlemmarna från Viker var den centerpartistiska kommunalpolitikern Hild McCarthy från Skrekarhyttan. Hon ingick även i styrelsen för Folkkampanjen mot atomkraft i Nora samt deltog i offentliga debatter inför folkomröstningen om kärnkraften.

Resultatet av folkomröstningen den 23 mars 1980 blev följande på riksplanet: Linje 1 (för behållande av kärnkraften) 18,7 %, Linje 2 (avveckling av kärnkraften med förnuft) 39,3 %, Linje 3 (avveckling av kärnkraften) 38,6 % samt 3,3% blankröster. I Nora kommun blev resultatet något bättre för linje 3, nämligen 42,2 % (Linje 1: 11,6 %, Linje 2: 43 %, Blankröster: 3,2 %). I Viker lyckades dock Nej-kommittén betydligt bättre då man fick hela 61,1 % av rösterna (Linje 1: 3,9 %, Linje 2: 32,6 %, Blankröster 2,4 %).


Cirkeldiagrammet ovan visar folkomröstningsresultatet i Viker 1980.

Av naturliga skäl upphörde Nej-kommittéerna efter folkomröstningen, men Folkkampanjen mot atomkraft i Nora levde kvar till mars 1981 då den gick samman med Nora Miljögrupp och bildade Nora Miljö- och Energigrupp.

Källor: Folkkampanjen mot atomkraft i Noras arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Nerikes Allehanda 1980-03-24.

2002-07-20