Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna

Religiösa

Nykterhets

Fackliga

Politiska

Idrotts

Humanitära &
sociala

Kulturella

Ekonomiska

Övriga

Dalkarlsbergs arbetares sjuk- och begravningskassa (1904–1944)
Dalkarlsbergs blåbandsförenings sjukkassa (c1893–?)
Dalkarlbergs arbetares besparingskassa (1821–1962)
Godtemplarlogen Bergfasts sjukhjälpskassa (1882–1970-tal)
Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa 554, (?–1903–1927)
Svenska folkets väl lokalavdelning 86, Bengtstorp (?–1928–1931–?)
Sveriges rikssjukkassa lokalavdelning 554, Vikersvik (1927-1932–?)
Vikers sjuk- och begravningskassa (?–1914–1924–?)
Vikers skyddsförening (1878–?)