Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna

Religiösa

Nykterhets

Fackliga

Politiska

Idrotts

Humanitära &
sociala

Kulturella

Ekonomiska

Övriga

International Order of Good Templars (IOGT)
IOGT-logen 2506 Vikersblomman, Vikersvik (1898–1939)
IOGT-logen 2681 Seger, Älvhyttan (1899–1905)
Ungdomslogen 677 Aurora av IOGT, Dalkarlsberg (1904–c1925)
Ungdomslogen 677 Solglimt av IOGT, Dalkarlsberg (1936–c1953)
Ungdomslogen 2563 Vårsol av IOGT, Vikersvik (1915–?)
Ungdomslogen 2563 Vårsol av IOGT, Vikersvik (1932–1934)

IOGT-NTO
IOGT-NTO-logen 90 Bergfast, Dalkarlsberg (1882–1980-tal)

Nationalgodtemplarorden (NGTO)
NGTO-logen 955 Hoppet, Viker (1900–1901)
NGTO-logen 1652 Framtiden, Roslingstorp (1910–1911)
NGTO-logen 1660 Trygg, Älvhyttan (1910–1913)
Ungdomstemplet 327 Skyddsvakten av NGTO, Västgöthyttefors-Nyttorp (1911–1919)

Nationaltemplarorden (NTO)
NTO-logen 1644 Vårbrus, Västgöthyttefors-Roslingstorp (1910–1940)
NTO-logen 2833 Kamratkedjan, Vikersvik (1937–1965)
Ungdomscirkeln 59 Kamraterna av NTO, Vikersvik (1945–1950)
Ungdomstemplet 646 Blåklint av NTO, Roslingstorp (1932–1937)
Ungdomstemplet 851 Kamratkedjan av NTO, Vikersvik (1942–1953)

Sveriges Blåbandsförbund (SBF)
Bengtstorps blåbandsförening (1898–1900)
Dalkarlsbergs blåbandsförening (1891–1921)
Skrekarhyttans blåbandsförening (1907–1913)

Övriga
Vikers nykterhetskommitté (1890)