Allt om Viker

Religiösa organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna

Religiösa

Nykterhets

Fackliga

Politiska

Idrotts

Humanitära &
sociala

Kulturella

Ekonomiska

Övriga

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)
De Ungas Förbund i Skrekarhyttan (1907–?)
De Ungas Förbund i Vikersvik (?–?)
Skrekarhyttans juniorförening (1941–c1953)
Skrekarhyttans missionskrets av Nora bergslags missionsförening (1867–1878)

Pingströrelsen
Filadelfiaförsamlingen i Dalkarlsberg (1918–1966)

Sjundedags Adventistsamfundet
Bengtstorps adventistförsamling (1915–?)

Svenska Baptistsamfundet
Bengtstorps baptistiska ungdomsförening (1910–?)
Skrekarhyttans ungdomsförening (1911–c1920)
Skrekarhyttans ungdomsförening Vårsol (1924–1930)

Svenska kyrkan
Vikers kyrkliga syförening (1927–?)
Vikers kyrkliga ungdomskrets (?–?)
Värna Vikers kyrka (2001–)

Svenska Missionsförbundet (SMF)
Dalkarlsbergs juniorförening (1931–1949)
Dalkarlsbergs missionsförsamling (1892–1963)
Dalkarlsbergs ungdomsförening (?–1910, 1928–1937)
Älvhyttans missionsförsamling (1903–1963)
Älvhyttans ungdomsförening (?–1906–1938)
Vikers missionsförening (c1890–c1905)

Övriga
Bengtstorps missionsförening (1912–?)