Allt om Viker

Politiska organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Politiska

 

Vikers socialdemokratiska förening

En första socialdemokratisk arbetarekommun i Viker bildades redan 1911, men den avsomnade redan i slutet av 1912. Söndagen den 2 mars 1924 anordnade Örebro läns socialdemokratiska partidistrikt en möte i Dalkarlsbergs ordenshus. Ett politiskt föredrag hölls av folkskolläraren E. Ericsson från Bofors. Efter föredraget beslöt de närvarande att man skulle bilda en arbetarekommun för Viker. Till styrelse valde man: Karl Dahlgren (ordförande), Gunnar Johansson (Kåberg) (vice ordförande), Artur Ekblad (kassör), folkskollärare G.N. Berg (sekreterare), Samuel Ekdahl (vice sekreterare) samt Johan Lindén, Karl Löfkvist och Johan Molin som suppleanter. Redan vid detta första möte kunde man räkna in 20 medlemmar. Vid årsmötet i februari 1925 var man uppe i 46 medlemmar och man hade blivit en maktfaktor i Vikers kommunala styrelse.

Vid valet till Vikers kommunalfullmäktige 1926 fick man för första gången också majoritet i fullmäktige med 52% av rösterna och 11 av 20 ledamöter. Från år 1928 innehade man också ordförandeposten i fullmäktige.

Men snart avtog dock intresset för arbetarekommunen och 1940 hade man bara 9 medlemmar. En markant uppgång kom dock redan 1942, då medlemsantalet ökade till 24. Vid detta års kommunalfullmäktigeval erhöll man också 16 av 20 möjliga mandat.

Vikers socialdemokratiska arbetarekommuns medlemsutveckling 1924–1971.

Vikers socialdemokratiska arbetarekommun ombildades 1973 till Vikers socialdemokratiska förening och ingick i Nora socialdemokratiska arbetarekommun. Föreningen är fortfarande verksam och har för närvarande 35 medlemmar (2004). Ordförande är Örebro läns landstingsstyrelses ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson från Nya Viker.

Ordföranden
Tidsperiod
Karl Dahlgren
1924–1926
Johan Lindén
1926–1942
Hugo Blomkvist
1942–1947
Sven Hagström
1947–1949
Kalle Lindén
1949–1953
Sam Ekdahl
1953–1956
Sven Sandell
1956–1962
Gustav Karlsson
1962–1970
Ingeborg Lindén
1970–1974
Bengt Carlsson
1974–1992
Leif Broms
1992–1998
David Stansvik
1998–2000
Monica Sundberg
2000–2002
Marie-Louise Forsberg-Fransson
2002–

Källor: Örebro-Kuriren 1924-03-04, 1925-02-11, 1926-02-05, 1926-10-20. Nerikes Allehanda 2004-03-04, 2004-03-05, 2004-11-03. Örebro läns socialdemokratiska partidistrikts arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Vikers S-förenings hemsida. Folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet.

2006-10-26