Allt om Viker

Kulturella organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Kulturella

 

Dalkarlsbergs Folkpark

En dansbana fanns i Dalkarlsberg redan i början av 1900-talet. Den användes och underhölls framför allt av Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 33. Fester arrangerades främst vid pingst- och midsommarhelgerna. Redan 1910 kom det på förslag att man skulle inreda dansbanan så att den skulle kunna användas också vintertid. Frågan bordlades dock och det skulle dröja till 1925 innan dansbanan fick ett riktigt tak. Vid denna dansbana fanns också en kiosk och en så kallad kraftmätare.


Den gamla dansbanan i Dalkarlsberg ca 1925.

I slutet av 1920-talet förföll denna gamla dansbana mer och mer varför man snart började fundera på att bygga en ny dansbana och då också på en annan plats. Detta arbete påbörjades 1930 varvid också en särskild kassa för Dalkarlsberg Folkpark bildades inom avdelningen. Mark fick man av Dalkarlsbergs AB och arbetet med röjning av skogsmarken tog snart fart. En ny dansbana uppfördes under ledning av byggmästare Sigfrid Karlsson (=“Sigge i Norrbo”). Redan samma sommar kunde man börja använda den halvfärdiga folkparken. Året därpå tillkom bl.a. ett enkelt tak på dansbanan, en spelkur och en skjutbana.

Dalkarlsbergs Folkpark lockade inte bara den lokala befolkningen utan även lite mer långväga gäster vilket annonser i Karlskoga Tidning tyder på. Lördagsdanserna började kl 20.00 på 1930-talet och för musiken kunde orkestrar som DIF-kvartetten och Syskonen Hult stå för. Annonser ur Karlskoga Tidning 1933-08-09, 1935-08-09.

En större ombyggnad av folkparken gjordes 1937–1938 till en kostnad uppgående till 4216:50 kronor. Bl.a. utökades dansbanan som också fick ett ordentligt tak. 1939 inköptes även ett piano för 550 kronor.

Driften vid Dalkarlsbergs gruvfält nedlades 1948 varefter utflyttningen från orten ökade. Avdelning 33 fortlevde dock till 1 januari 1952. Frågan om parkens vara eller inte vara uppkom allt oftare. Redan från och med år 1947 hade den oftast också hyrts ut till Dalkarlsbergs idrottsförening. I februari 1951 beslutade man dock inom avdelning 33 att parken inte längre skulle handhas av fackföreningen utan lämnas över till en kommitté bestående av tre personer: John Molin, Gunnar Holmberg och Vilhelm Rosendahl. Dessa skulle i sin tur kunna välja in andra personer. Snart bildade dessa Dalkarlsbergs Folkpark u.p.a. vilken förening ännu förvaltar parken.

Parken har under de senaste åren använts ett antal gånger varje sommar av föreningar i orten. I samband med valupptakten 2002 besökte justitieminister Thomas Bodström parken och spelade på det legendariska spelkortshjulet.

Dalkarlsbergs IF brukar fortfarande också arrangera dans på midsommardagen. Så skedde också sommaren 2004.


Entrén till Dalkarlsbergs Folkpark. Foto: Karin Lindvall & Christian Richette 1978-08-03, Örebro läns museum.


Detalj av en av entrégrindarna till Dalkarlsbergs Folkpark. Foto: Karin Lindvall & Christian Richette 1978-08-03, Örebro läns museum.


Dansbanan i Dalkarlsbergs Folkpark. Foto: Karin Lindvall & Christian Richette 1978-08-03, Örebro läns museum.

Källor: Arkiv från Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 33, Dalkarlsberg, ArkivCentrum Örebro län. Karlskoga Tidning 1933-08-09, 1935-08-09. Nerikes Allehanda 2004-06-28.

2004-10-04