Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

C – Religion (statskyrkan, frikyrkor m m)

Bohm, Oscar (1967), Prosten Bohms krönika 1886–1900. Redigerad av Sven Ringström. Hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie nr 4. [behandlar bl.a. Vikers kapellförsamlings bildande och dess första predikanter s 100–162]

Ekberg, E. G. (1925), "Något om Vikers kyrka och präster." Nerikes-Tidningen 1925-12-21.

"Ett missionsjubileum i Nora bergslag." Nerikes-Tidningen 1936-03-26. [om Skrekarhyttans missionshus]

Gustafsson, Ingmar (2002), Carl Johan Nyvall – kolportör och samfundsgrundare. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 9. [om kolportören Carl Johan Nyvall (1829–1904) som var boende och verksam i Viker på 1860-talet]

Gustavsson, Cathrine (2001), "Elisabeth har handarbetat i 70 år – nu är hon nestor i jubilerande Vikers kyrkliga syförening." Nerikes Allehanda 2001-11-23.

Hamrin, Artur (1937), "Hur Viker fick sin kyrka." Nora stads och bergslags tidnings julnummer 1937, s 5–6.

Hamrin, Artur (1940), "När kyrkan i Viker föddes på papperet." Nora stads och bergslags tidning 1940-01-05.

Hedlund, C. A. (1932), "Lars Petter Lindstedt." I: Frideborg 66 (1933), s 22–36. [om kolportör Lars Petter Lindstedt (1838–1902) som tidvis var bosatt och verksam i Viker]

Jarstig, N. (1968), "Filadelfia i Dalkarlsberg skall fira 50-årsjubileum." Nerikes Allehanda 1968-08-30.

Nylund, D. (1954), "Min hembygds kyrka." I: Julbok för Västerås stift 1954, s 30–42.

Nyvall, David (1924), Min faders testamente. En levnadsteckning av predikanten och frikyrkomannen Karl Johan Nyvall från hans minnen och dagböcker, skriven och utgiven, på faderns uppdrag av sonen David Nyvall. Chicago 1924 (nytryck 1986). [om kolportören Carl Johan Nyvall (1829–1904) som var boende och verksam i Viker på 1860-talet]

Söderström, Ingvor (1992), "Vikers kyrkoråd diskuterar budget. Stämman – tusenårig rest." Nerikes Allehanda 1992-10-26.

Tenor, Carina (1996), "Här levde de andliga vandrarna. I kväll hyllas kolportörernas minne i Älvhyttan." Nerikes Allehanda 1996-07-12.

Tenor, Carina (2006), "Gudstjänst i Viker som bygger på en annan bild av Gud." Nerikes Allehanda 2006-01-20.

Tångheden, Ivar (1971), Vikers kyrka och bygden – minnesskrift utgiven till kyrkans 100-årsjubileum söndagen den 5 september 1971. Gyttorp 1971.

Westman, J. S. (1946), "I gamla spår i Nora Bergslag. Åttioårshögtid i Skrekarhyttan." Missionstidning-Budbäraren nr 113 (1946), s 159–160. [om Skrekarhyttans missionshus]

2006-01-29