Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker

 

A – Böcker, bibliotek, arkiv

C – Religion (statskyrkan, frikyrkor m m)

E – Uppfostran och undervisning (skolor m m)

H – Skönlitteratur

I – Konst, musik, teater, film, arkitektur

J – Arkeologi

K – Historia

L – Biografi med genealogi

M – Etnografi och etnologi

N – Geografi

O – Samhälls- och rättsvetenskap (arbete, arbetsmarknad, politik m m)

P – Teknik, industri, kommunikationer (bergsbruk, järnvägar m m)

Q – Ekonomi och näringsväsen (särskilda företag, jakt, handel m m)

R – Idrott, lek, spel

U – Naturvetenskap (mineralogi, malmförekomster, botanik m m)

2006-12-09