Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

Q – Ekonomi och näringsväsen (särskilda företag, jakt, handel m m)

Bratt, Valter (1948), "En urgammal bygd ödelägges: 700-årig gruvdrift inställes." Nerikes Allehanda 1948-06-21.

Dahlberg, Margareta (2005), "Järnvägen – vilken möjlighet för Vikersbyarna!". KarlskogaKurirens sommarbilaga 2005-06-17. [om nyinflyttade entreprenören Magnus Wesström och Vikers företagsförening]

"Dalkarlsberg är en av våra äldsta gruvor." Nerikes-Tidningen 1933-03-14.

Edberg, R. (1964), "Torvmosse skönhet av svårfångat slag." Nerikes Allehanda 1964-06-01. [om Snöbergsmossens torvströfabrik]

I. R-n [sign] (1929), "Ett besök i Dalkarlsbergs gruva." Örebro-Kuriren 1929-07-16.

Irholm, Sven (1991), Karlsdals bruk i tiden och i världen. Eget förlag, Karlskoga.

Mattisson, Lennart (1991), "Öppnar varuhus på rena vischan." Nerikes Allehanda 1991-02-04. [om Lennart Anderssons planer på ett landsbygdsvaruhus i Skrekarhyttan]

Mayr, Gudrun (1967), "Dalkarlsbergs handelsaktiebolag fyller 90 men är modernare än många nya butiker!" Örebro-Kuriren 1969-10-07.

Munsterhjelm, Ludvig (1936), "Anteckningar över jakten och viltet i äldre tider i Örebro län." I: Örebro läns jaktvårdsförenings årsskrift 1935, s 7–28. [bl.a. med byggmästaren Israel Larssons i Dalkarlsberg jaktminnen]

Olls, Bert (1966), "Elfhyttans kvarn." Nerikes Allehanda 1966-01-15.

Persson, Per Erik (2003), Laga skifte i Gamla Viker. Uppsats skriven på kursen Bergshantering och bergslagsbygd, Örebro universitet, VT 2003.

"Vikersborna ledsna över sin “hotade” poststation. Även järnvägsstationen i Viker är i farozonen." Läns-Posten 1960-03-03.

2005-12-29