Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

I – Konst, musik, teater, film, arkitektur

A-n [sign] (1945), "Axel Borgs jaktstuga återuppförd i Viker." Nora stads och bergslags tidning 1945-08-08.

Andersson, Olof (1933), Svenska Låtar 15. Västmanland. Norstedts förlag 1933. [med låtar av spelmännen Jan Erik Wallin, Gustaf Wallin, Spel-Kula, Israel Israelsson, Petter Jansgubben s 1–24]

Andersson, Reinhold (2003), Från de blå bergen. Nora 2003. [innehåller ett flertal låtar komponerade av dragspelaren Reinhold Andersson (född 1917 i Mossatorpet, Hovmanstorp)]

Blomgren, Gunnar (1968), "En stor mästare i träsnideri." Örebro-Kuriren 1968-12-12. [om bildhuggaren Johan Alfred Johansson Söderström i Åsen 1850–1921]

Blomgren, Gunnar (1969), "Åsagubben – den märklige träsnidaren och konstnären i Kilsbergen." Läns-Posten 1969, nr 12, s 24 samt nr 16, s 10. [om bildhuggaren Johan Alfred Johansson Söderström i Åsen 1850–1921]

Christerson, Susanna (1995), Övra gården. Dokumentation av en bergsmansgård i Älvhyttan, Nora kommun. Opublicerat examensarbete i arkitekturhistoria, KTH, Stockholm.

Eriksson, Thomas (2002), "Ytterligare folkmusik från Noratrakten är nu dokumenterad." Nerikes Allehanda 2002-07-23. [om folkmusik från bl.a. Viker]

Eriksson, Thomas (2003), "Alla tiders musik i Viker." Nerikes Allehanda 2003-07-23. [om dragspelaren Reinhold Andersson]

Eriksson, Thomas (2004), "Konst i Viker i ny almanacka." Nerikes Allehanda 2004-12-04.

Eriksson, Thomas (2006), "Viker ställer ut bygdens musiker." Nerikes Allehanda 2006-07-22.

Eriksson, Thomas (2003), Spelman Glys och de andra. Sant och sägner om folkmusik i Närke. Eget förlag, Örebro 2003. [om spelmannen "Spel-Kula" från Älvhyttan, s 140–143]

Grip, Siv (1970), "Herrgård med skiftande historia." Nerikes Allehanda 1970-07-21. [om "Herrgården" i Skrekarhyttan]

Hamrin, Artur (1941), "Allmogespelmän och bygdeoriginal i gångna tiders Viker." Nora stads och bergslags tidnings jubileumsnummer 1941, s 15. [Även publicerad i hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie nr 11: Några berättelser från Nora med omnejd hämtade ur Nora stads och Bergslags tidnings julnummer utgivna till Hembygdsföreningens 60-årsjubileum 1923–1983, s 40–44]

"Hur kommer Skrekarhyttans framtida öde gestalta sig?", Karlskoga Tidning 1966-06-18. [om "Herrgården" i Skrekarhyttan]

Jönsson, Tomas (1985), "Övragårdens snidade säng." I: Från bergslag och bondebygd 1985, s 49–55. [om bildhuggaren Johan Alfred Johansson Söderström i Åsen 1850–1921]

Kärrman, Daniel (2000), "Minneskonsert för spelman från Älvhyttan." Bergslagsposten 2000-09-08. [om spelmannen "Spel-Kula" från Älvhyttan]

Linnarsson, Linnar (1934), Gamle Patron och hans tid. Folklivsbilder, sägner och historier från värmländsk bruksbygd, s 47–52. J.A. Lindblads förlag, Uppsala 1934. [om spelmännen Spel-Kula och Israel Israelsson från Älvhyttan]

Marcus-Nilsson, E. (1943), "Bygdespelmän förr och nu i Bergslagen." I: Från bergslag och bondebygd 1943, s 80–87. Örebro 1943. [bl.a. om spelmännen Gustaf Wallin, Jan Erik Wallin, Spel-Kula, Israel Israelsson]

Månzon, Lars-Göran (2003), "Reinhold har spelat dansmusik i femtio år. Vid 85 fyllda ger han ut ett häfte med egna låtar." Nerikes Allehanda 2003-10-16. [om dragspelaren Reinhold Andersson]

Nordenson, Magdalena (1992), "Hon väver riktig vadmal med sin egen vattenstamp." Nerikes Allehanda 1992-01-16. [om textilkonstnären Kerstin Gustafsson i Skrekarhyttan]

"Nya prästgården i Viker färdig." Nora stads och bergslags tidning 1938-12-14.

Paulsson, Rune (1998), Folkmusik från Norabygden. Nora 1998. [innehåller ett flertal låtar från Viker av bl.a. Spel-Kula, Jan-Erik Wallin, Gustaf Wallin och Petter Jansson]

Paulsson, Rune (2002), Folkmusik från Norabygden, del 2. Nora 2002. [innehåller ett flertal låtar från Viker av bl.a. Spel-Kula och Gustaf Wallin]

Paulsson, Rune (2003), Folkmusik från Norabygden, del 3. Nora 2003. [innehåller ett flertal låtar från Viker av bl.a. Spel-Kula, Gustaf Wallin och Israel Israelsson]

Persson, Karl (1986), "Alfred Söderström på Åsen – Åsa-Alfred" I: Ett och annat från Pershyttan i gången tid nr 4, s 17–20. Nora 1986. [om bildhuggaren Johan Alfred Johansson Söderström i Åsen 1850–1921]

Qvist, Maarit (1992), "Puts, skiffer och koppar. Vikers kyrka syns snart i skinande skick." Nerikes Allehanda 1992-08-01.

Stockhaus, Kjell (1966), "En riktig snidare. Nu täljer John Molin kul figurer i trä igen." Nerikes Allehanda 1966-02-11. [om träsnidaren John Molin (1899–1978) i Dalkarlsberg]

Söderström, Ingvor (1994), "Dalkarlsbergs Folkets Park utvald till Kulturhusens dag. Gruvarbetarnas egen park har blivit kultur." Nerikes Allehanda 1994-09-08.

Telj. [sign] (1951), "Tornspiran på Vikers kyrka nära falla ned." Nerikes Allehanda 1951-11-07.

Tenor, Carina (2003), "Nytt timmer ett lyft för smedjan. Antikvarisk renovering fräschar upp förfallen byggnad." Nerikes Allehanda 2003-03-25.

Waldén, Bertil (1958), "Målare-Lamberts nattstuga och andra gästabudssalar i Noraskog." I: Från bergslag och bondebygd 1958, s 43–103. Örebro 1958. [om målaren Lambert Persson]

"Vikers kyrka restaureras." Nora stads och bergslags tidning 1954-10-04.

2006-07-27