Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

N – Geografi

"30 år efter nedläggningen: Sommargäster ger liv åt insomnande gruvbyn." Nerikes Allehanda 1978-07-03. [om Dalkarlsberg]

A. K. [sign] (1922), "Dalkarlsberg – ett av de äldsta gruvfälten i Bergslagen." Nerikes-Tidningen 1922-12-20.

Adrian, Greta (1969), Kilsbergen berättar. Örebro 1969. [bl.a. om Kartlaö och Almgrensö s 131–133]

B. A. [sign] (1923), "Anteckningar från Dalkarlsberg." Örebro-Kuriren 1923-10-12.

Bergenskjöld, Eric (1875), Nora bergslag vid 1784 års slut. I: Johansson, Johan: Om Noraskog, äldre och nyare anteckningar, bd I, s 1-193.

Biörkman, Sten & von Sydow, Wald. (1939), Svenska gods och gårdar, del XV. Örebro län (norra). Uddevalla 1939. [om Viker s 667–675]

Blomkvist, Hugo (1950), "Viker – den yngsta i Noraskogs kommuner." Nora stads och bergslags tidning 1950-09-22.

Blomkvist, Hugo (1960), "Ödetorpet Åsen i Viker." Nora stads och bergslags tidnings julnummer 1960, s 4.

Blomkvist, Hugo (1961), "Kärngubbar i Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1961-02-08.

Blomkvist, Hugo (1961), "Folk i det gamla Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1961-07-24.

Blomkvist, Hugo (1961), "Om en stuga och ett människoöde." Nora stads och bergslags tidnings julnummer 1961, s 3. [om Knapptorp och Lovisa Kaj]

Blomkvist, Hugo (1962), "Dalkarlsberg - ett nedlagt gruvfält". Nora stads och bergslags tidning 1962-04-30.

Blomkvist, Hugo (1962), "Dalkarlsberg – en gång hjärtat i Noraskoga. Nora stads och bergslags tidning 1962-09-10.

Blomkvist, Hugo (1962), "Hytta och kvarn i gamla tiders Viker." Nora stads och bergslags tidning 1962-12-21.

Dahlin, Per & Haglund, Bo (1993), Karthälleö gruvallmänning och Karthälleö. En uppsats om en f.d. gruvallmänning och ett numera nedlagt torp, dess invånare under tiden 1689–1909. Opublicerad uppsats i lokalhistoria, Högskolan i Örebro 1983.

"Dalkarlsbergs grufva." I: Svenska Familj-journalen 1871, vol X, nr 10, s 295-297.

"Dalkarlsbergs gruvsamhälle." Nerikes-Tidningen 1918-04-20, 1918-05-03, 1918-05-08.

Einarsson, Tina (2004), "De provsmakar en väldoftande kulturvecka." Nerikes Allehanda 2004-07-22.

Einarsson, Tina (2005), "Glädje i galanta hattar. Tioårsjubileum för sång och musik i missionshuset." Nerikes Allehanda 2005-07-28. [om Birgitta Borgs och Marie Nordenmalms sång- och musikprogram under Vikers kulturvecka]

Einarsson, Tina (2006), "På Vikers loppis finns det mesta." Nerikes Allehanda 2006-07-18. [om Vikers kulturvecka]

"En gång var Dalkarlsberg ett stort industrisamhälle." Örebro-Kuriren 1969-10-09.

Erberg, R. (1965), "Älvhyttans källa har sinat. Nutida vallfärder till orkidéprakt." Nerikes Allehanda 1965-07-03. [med illustrationer av Bert Olls]

Eriksson, Sven Magnus (1950), "Märklig gård i Viker 379 år i samma släkt." Nerikes Allehanda 1950-10-05. [om Älvhyttan]

Eriksson, Thomas (1996), "Med kjortel och slägga. Spelar-Gretas liv blir utställning i Dalkarlsberg." Nerikes Allehanda 1996-07-09.

Eriksson, Thomas (1996), "Engman lockades av Spelar-Gretas livsöde. Besökte succéutställningen i Dalkarlsberg." Nerikes Allehanda 1996-08-01.

Eriksson, Thomas (2002), "Kraftbolag frias från torrläggning. Bättre journalföring ska mota nya sabotage mot dammluckorna." Nerikes Allehanda 2002-03-22.

Eriksson, Thomas (2002), "Bengtstorp – en liten midsommarpärla." Nerikes Allehanda 2002-06-23.

Eriksson, Thomas (2003), "Historik och arkiv i Älvhyttan". Nerikes Allehanda 2003-07-26. [om byvandring i Älvhyttan under Kulturveckan i Viker]

Eriksson, Thomas (2004), "Stor bergsmansgård såld. Köparen är inte statsminister Göran Persson." Nerikes Allehanda 2004-03-30. [om Stora gården i Skrekarhyttan]

Eriksson, Thomas (2004), "Kulturveckan i Viker drar igång." Nerikes Allehanda 2004-07-17.

Eriksson, Thomas (2004), "En stelnad kupol från förr. Per Erik har ett halvt hyttklot på sin tomt." Nerikes Allehanda 2004-08-04. [om resterna efter Gamla Vikers hytta]

Eriksson, Thomas (2006), "Grönt för bastubad i Älvhyttan." Nerikes Allehanda 2006-03-21.

Essén, Arre (1911), "Med A.M.F. i Bergslagen sommaren 1910". I: Svenska turistföreningens årsskift 1911, s 117-136. [om Dalkarlsberg]

Från Dalkarlsberg (1991). Utgiven av Vikers hembygdsförening.

Giliusson, Naemi (1970), "Älven finns kvar i Älvhyttan men hyttan har blivit nedlagd." Karlskoga Tidning 1970-11-24.

Giliusson, Naemi (1972), "Den här gården har vandrat i nio släktled." Karlskoga Tidning 1972-08-01. [om Stora gården i Skrekarhyttan]

Gruvstigar i Dalkarlsberg 1 (1986). Utgiven av Vikers hembygdsförening.

Gruvstigar i Dalkarlsberg 2 (1988). Utgiven av Vikers hembygdsförening.

Hamrin, Artur (1940), "Minnen från 70-80-talens Dalkarlsberg. Gammal vikersbo berättar medan flyttningsbetyget skrives ut." Nora stads och bergslags tidning 1940-12-30.

Hamrin, Artur (1941), "När domarn i Skrekarhyttan byggde väg från Gyttorp till Viker." Nora stads och bergslags tidning 1941-04-30.

Hellström, Lena (1999), De blå bergen – liv och drömmar i Kilsbergen. Himlajorden AB 1999.

Hjertquist, Anna (1986), "Dalkarlsbergs gruvområde spännande turistattraktion." Bergslagsposten 1986-07-05.

Hultman, Ingvar (2003), "Unga krafter i Sveriges äldsta gruvby." Läns-Posten 2003-01-22. [om Dalkarlsberg]

Janson, Hans (1969), "902 ton sprängämnen i Dalkarlsbergs gruva." Karlskoga Tidning 1969-09-11.

Johansen, Marita (1991), "Digert arbete i Dalkarlsberg är nu avslutat. Ger ut bok om sin hembygd." Nerikes Allehanda 1991-10-05.

Johansen, Marita (1993), "Jubileumsfest med hantverk och skådespel. Återinvigning av smedjan." Nerikes Allehanda 1993-08-23. [om smedjan i Dalkarlsberg]

Johansen, Marita (1995), "På gruvlig vandring under kulturveckan." Nerikes Allehanda 1995-07-14.

Indebetou, Carl Gustaf (1912), "En resa i Bergslagen 1824". I: Blad för bergshandteringens vänner bd XIII, s 482-505. [om Dalkarlsberg]

"Ingen vill flytta från Dalkarlsberg." Karlskoga Tidning 1966-06-11.

Karlsson, Anne Christine (1997), "Knacka tre gånger för Bergsfruns skull!" Nerikes Allehanda 1997-07-04. [om sommarutställningen "Bergtagen" i Dalkarlsberg]

Kilsbergstorp – en redovisning av det material som medlemmar i Närkes Skogskarlars klubb under åren 1966–1992 framtagit om torp, hyttor mm i Kilsbergen (1992). Utgiven av Närkes Skogskarlars Klubb, Stiftelsen för fritidsområden i Örebro län, Landstingets kultur- & utbildningsförvaltning, Örebro läns museum. Örebro 1992.

Larsson, Anders (1991), Nora socken förr och nu. Anteckningar från 1868-1882 av bergsmannen Anders Larsson. Hembygdsföreningen Noraskog 1991.

Lindstén, Carl Anders (2006), Sevärt i norra Kilsbergen. En vägvisare till sevärda natur- och kulturminnen och till andra utflyktsmål. [s. 165-193 om sevärda platser i Viker, bl.a. om Trollhålet, Näsmarkerna, Älvhytteängen, Dalkarlsberg, Skrekarhyttan och Vikersviksdeltat]

Lundström, Kristin (2005), "Att blanda färgerna med vatten är konsten." Nerikes Allehanda 2005-07-27. [om akvarellkurs i Dalkarlsberg under Vikers kulturvecka]

Lundström, Kristin (2005), "Julspel spred ljus och sång i kyrkan." Nerikes Allehanda 2005-12-14.

Mattsson, Gösta (1953), "Sommardagar i Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1953-07-31, 1953-08-03, 1953-08-05, 1953-08-10, 1953-08-12, 1953-08-14, 1953-08-19.

Mossberg, Åke (1996), "Följ med till Askskogsön!" I: Ett och annat från Pershyttan i gången tid nr 14, s 2–6. Nora 1996.

Mozelius, R. (1791), Försök til en beskrifning öfwer Nora och Lindes bergslagers fögderi uti Örebro höfdingedöme.

Månzon, Lars-Göran (1994), "1000 ton krigsskrot i gruvschakten i Dalkarlsberg. Byborna lever på en miljöfarlig krutdurk." Nerikes Allehanda 1994-08-11.

Månzon, Lars-Göran (1994), "Noras egen kurort avslöjad. Varmabad hade bara kallt vatten." Nerikes Allehanda 1994-10-24.

Månzon, Lars-Göran (1995), "Påverkas dricksvattnet av föroreningar i gruvschakten?" Nerikes Allehanda 1995-01-27.

Månzon, Lars-Göran (1996), "SpelarGretas liv visas i smedjan. Utställningen om gruvpigan engagerar Vikers hembygdsförening." Nerikes Allehanda 1996-06-03.

Persson, Karl (1985), "Mogruvan – en svunnen gruvby vid foten av Kilsbergen." I: Ett och annat från Pershyttan i gången tid, nr 3, s 44–51. Nora 1985.

Pettersson, Bo (1973), "Viker – en vacker by nästan mitt i länet men ändå en avkrok." Läns-Posten 1973, nr 44.

Qvist, Marit (2001), "Det svunna livet i gruvbyn". Nerikes Allehanda 2001-07-23. [om Dalkarlsbergs Folkpark]

Ragneborg, W. (1970), "Jakten och skogsbruket lever kvar i Nya Viker." Karlskoga Tidning 1970-12-01.

Raine, Elisabeth (1986), "Vikers hembygdsförening." I: Tidskriften Engelbrekt. Kontaktblad för länsmuseet och hembygdsrörelsen i Örebro län 1986:1, s 49–55.

Ringström, Sven (1961), "Vikers socken." I: Ericson, Olof: Sveriges bebyggelse. Svensk statistisk-topografisk uppslagsbok. Landsbygden. Örebro län del III, s 740–746(–761).

Savonen, Anny (1996), "Med kjortel och slägga – en resa bakåt i tiden." Karlskoga Tidning 1996-07-06.

Stockhaus, Kjell (1970), "Dalkarlsberg, slumrande by i Bergslagen." Bergslagsposten 1970-07-28.

Stockhaus, Kjell (1978), "Här finns Dalkarlsbergs storhetstid dokumenterad." Nerikes Allehanda 1978-02-15.

Stockhaus, Kjell & Marita Johansen (1995), "Allehanda i Dalkarlsberg. Het by bland bergen." Nerikes Allehanda 1995-07-03.

Stålgård, Hugo (1953), "Älvhytte by genom tiderna." Nora stads och bergslags tidnings julnummer 1953, s 3. [Även publicerad i hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie nr 11: Några berättelser från Nora med omnejd hämtade ur Nora stads och Bergslags tidnings julnummer utgivna till Hembygdsföreningens 60-årsjubileum 1923–1983, s 58–62]

Sundberg, Monica (1993), "Försvaret förvandlade idyllen till en krutdurk." Örebro-Kuriren 1993-01-23. [om Dalkarlsberg]

Sundberg, Monica (1993), "Smeden tillbaka! Bygden lever upp när smedjan återinvigs efter 45 år." Örebro-Kuriren 1993-08-24. [om smedjan i Dalkarlsberg]

Sühl, Sigvard (1948), "Dalkarlsberg präglas nu av tystnad och ovisshet." Nora stads och bergslags tidning 1948-09-22.

Sühl, Sigvard (1950), "Dalkarlsbergs gruvfält vid sekelskiftet." Nora stads och bergslags tidnings julnummer 1950 (nr 148b).

Söderström, Ingvor (1977), "Titta noga på laven. Snart finns den inte mer!" Örebro-Kuriren 1977-12-23. [om Dalkarlsberg]

Söderström, Ingvor (1985), "Mogruvan förr." Örebro-Kuriren 1985-06-15.

Tenor, Carina (1994), "Kulturförening med många järn i elden. Vikersförening tog priset." Nerikes Allehanda 1994-06-07.

Tenor, Carina (2002), "Nya adresser i Viker. Digert arbete att få fram rätt namn på byar och gårdar." Bergslagsposten 2002-12-31.

Tenor, Carina (2003), "Julmarknad slog ett slag för Vikerstalanger." Nerikes Allehanda 2003-12-08. [om julmarknad i Dalkarlsberg]

Tenor, Carina (2005), "Inte bara slagfält på Vikers kulturvecka." Nerikes Allehanda 2005-07-20. [om kulturveckan i Viker]

Tenor, Carina (2006), "Ska skolan bli ett byahus?" Bergslagsposten 2006-04-01. [om gamla skolhuset i Dalkarlsberg]

Tenor, Carina (2006), "Byahus på prov i Dalkarlsberg" Nerikes Allehanda 2006-04-04. [om gamla skolhuset i Dalkarlsberg]

Th. [sign] (1918), "Dalkarlsbergs gruvsamhälle." Nerikes-Tidningen 1918-04-30, 1918-05-03, 1918-05-08.

Trevé [sign] (1939), "När vargarna huserade i Kilsbergen. Vad gamla bergslagsbor berätta." Nerikes-Tidningen 1939-04-17. [om Dalkarlsbergs gruvor, bergsbruksidkaren Per Larsson i Dalkarlshyttan m m]

Tuneld, Eric (1828), Geografi öfver konungariket Sverige, bd 2, s 402-404 (8:e uppl).

Waldén, Bertil (1949), "Vikers socken." I: Örebro läns förvaltning och bebyggelse III, s 397-398.

Wedjesjö, G. (1947), "Vikers småindustri kan rädda Vikers kommun från fortsatt avfolkning." Örebro Dagblad 1947-11-22.

Vi i Viker. Medlemsblad för Vikers hembygdsförening 1994–.

X. [sign] (1960), "Gamla tiders Skrekarhyttan." Nora stads och bergslags tidning 1960-05-13.

X. [sign] (1960), "Dalkarlsberg – ett gammalt gruvsamhälle." Nora stads och bergslags tidning 1960-07-20.

X. [sign] (1960), "Glimtar från forna Dalkarlsberg." Nora stads och bergslags tidning 1960-10-07.

2006-11-26