Allt om Viker

Litteraturen om Viker

 

Allt om Viker / Litteraturen om Viker

 

U – Naturvetenskap (mineralogi, malmförekomster, botanik m m)

Edberg, R. (1964), "Kristi grav ligger i Kilsbergen. Sägen om unik sprickbildning. Nerikes Allehanda 1964-08-31.

Einarsson, Tina (2005), "De vilda blommorna har en egen dag." Nerikes Allehanda 2005-06-20. [om Näsmarkerna vid Älvlången]

Ekholm, Eva (1979), Naturvårdsinventering av Älvhytteområdet. Länsstyrelsen i Örebro 1979.

Erdmann, Axel (1857), Om de nya Vikersgårdsgrufvorna i Nora bergslag. I: Öfversigt af K. Vetenskapsakademiens förhandlingar 13 (1856), s 205–211. Stockholm 1857.

Erdmann, Axel (1858), Beskrifning öfver Dalkarlsbergs jernmalmsfält uti Nora socken och Örebro län. Särtryck ur Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar, bd 1:7, s 441–484. Stockholm 1858.

Eriksson, Malin (2006), "Stor förödelse vid blixtnedslag. Kablar brändes och fönstren sprack när åskvädret slog till mot Bengtstorp." Nerikes Allehanda 2006-12-07.

Eriksson, Thomas (2001), "Jakthund ihjälbiten av varg. Drama i Dalkarlsberg. Första konstaterade fallet i länet." Nerikes Allehanda 2001-12-19.

Eriksson, Thomas (2004), "Vargmöte i Viker lockade 90-talet. Många frågor och sakliga diskussioner." Nerikes Allehanda 2004-03-29.

Eriksson, Thomas (2005), "Flera ovanliga arter funna." Nerikes Allehanda 2005-03-21. [om växter hittade vid Näsmarkerna, Bengtstorp och Dalkarlsberg]

Geijer, Per & Magnusson, Nils H. (1944), De mellansvenska järnmalmernas geologi. SGU Ca:35. [om Vikersfältet s 242–243, Fåfänggruvan och Mölbergsgruvorna s 249, Sandviksgruvorna och Grindgruvorna s 257, Dalkarlsbergsfältet s 258–262, Mo- och Vilaregruvorna s 262–263]

Gumaelius, O. (1874/1875), "Cuprit från Bengtstorp." I: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 2 (1874/1875), s 126.

Karlsson, Tommy (2004), "På jakt efter alla rara växter behövs en matlåda." Nerikes Allehanda 2004-07-11. [om Näsmarkernas naturreservat i Älvhyttan]

Larsson, Inga-Britt (1999), Sanning och saga om säregna källor i Örebro län. Örebro läns museum 1999. [bl.a. om Midsommarkällan vid Älvhyttan, Skattkällan i Älvlången och Ögonkällan i Dalkarlsberg]

Lindén, Anders H [red] (1990), Svenska grottor, del 1 Svealand. Utgiven av Sveriges Speleolog-Förbund, Falun 1990. [om Jacob-Jons grotta och Klingtjärnsgrottorna vid Älvlången s 107, 119]

Lundegårdh, Per H. [red] (1987), Berg och malm i Örebro län. SGU PM 1987:3.

Malmgren, Ulf (1982), Västmanlands flora. Forskningsrådens förlagstjänst, Stockholm 1982. [doktorsavhandling vid Uppsala universitet]

Nordenström, Gustaf (1872), "Bidrag till kännedom om Dalkarlsbergs malmfält." I: Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar, bd I (1872/1874), s 27–28.

Nordenström, Gustaf (1893), "Sveriges järnmalmtillgångar." I: Jernkontorets Annaler 1893, s 198-211.

Nöjd, Sten (2006), "Jakthund dödad av varg." Bergslagsposten 2006-11-21.

Persson, Per Erik (1963), "Näsmarkernas vegetation och flora." I: Botaniska notiser 116 (1963), s 473–486.

Persson, Per Erik (1964), "Några nya växtlokaler från urkalksområdet i Viker." Botaniska notiser 117 (1964), s 96.

Ringström, Sven (1955), "Märkligt naturfenomen i Älvhyttan." Nora stads och bergslags tidning 1955-09-14. [om en s.k. flottholme i Älvlången]

Santesson, Birger (1889), Beskrifning till karta över berggrunden inom de malmförande trakterna i de norra delarna av Örebro län, del II. SGU Bb:3. [om Dalkarlsbergs gruvfält, Mogruvan, Vikersgruvorna]

Tegengren, F.R. (1912), Järnmalmstillgångarna i mellersta och södra Sverige. SGU Ca:8.

Tenor, Carina (2003), "Vandring bland tvåblad och vilt växande blåtry." Nerikes Allehanda 2003-06-16. [om Älvhyttans naturreservat]

Tenor, Carina (2005), "Guckuskon ökar stadigt." Nerikes Allehanda 2005-06-16. [om inventering av orkidén guckosko runt Älvlången]

Tenor, Carina (2005), "Plötsligt stod Beatrice öga mot öga med en varg." Nerikes Allehanda 2005-08-16.

Tenor, Carina (2006), "Bromängen blir reservat." Bergslagsposten 2006-10-16.

2006-12-09